Blogg

Inredningsarkitekter

Ibland kan man ha en riktigt tydlig bild över hur man vill att ens bostad ska se ut. Kanske har man redan funderat länge, testat olika inredningsstilar eller planerat renoveringen ett bra tag. I andra fall kan man ha svårt att bestämma sig och då lämpar det sig utmärkt att ta hjälp av en inredningsarkitekt. Med en inredningsarkitekt kan du få hjälp att förverkliga dina drömmar, samtidigt som du kan få vägledning när det kommer till formgivning av rum, inredning, golv eller valet av tapeter.

De platsbyggda möbler som du tidigare funderat på kanske inte alls är de mest optimala alternativet för dig och då kan det vara bra med professionell vägledning och råd. En inredningsarkitekts uppgift är att hjälpa till med formgivning, men också färgval, ritning av möbler och annan inredning. Att göra detta på egen hand behöver absolut inte leda till ett misslyckande, men genom att ta hjälp av någon med professionell utbildning och fingertoppskänsla för design och funktion minskar du risken för misstag. En inredningsarkitekt kan komma till stor hjälp i det egna hemmet, men kan även hjälpa företag som vill designa ett nytt kontor eller fastighetsägare som behöver hjälp med ritningar inför ett nybygge.

Stora byggprojekt

Inom byggbranschen finns en hel del begrepp och termer som beskriver olika delar av ett projekt. Det kan i vissa fall vara svårt att skilja mellan vissa av dessa och i den här artikeln kommer vi förklara närmare kring entreprenörsskapet inom stora byggen.

Vad är en entreprenad och vad skiljer en totalentreprenör och underentreprenör? Lär dig mer om byggbranschens divisioner i den här artikeln.

Projekt inom byggbranschen

När det gäller omfattande typer av byggprojekt som drivs av stora företag såsom Skanska eller Oscar Properties är många olika parter inblandade. Det är det stora bolaget som styr själva projektet och bygget i sig, men där utöver kan olika så kallade underentreprenader parallellt utföra diverse byggmoment.

Skanska är ett bra exempel då det faktiskt är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Detta stora världsbolag har en bred portfölj av samarbetspartners både när det gäller leverantörer och underentreprenörer inom bygg. I samband med olika byggprojekt som Skanska mottagit från beställningskunden koordineras och styrs bygget i sin helhet från toppen. Inom stora bolag som Skanska finns även olika avdelningar som delegerar arbetsgång och kontrakt med externa entreprenörer och underleverantörer.

När börsnoterade Oscar Properties bygger nya fastigheter och lokaler är även här flera samarbetspartners involverade. Företaget kontrakterar beroende på projektets storlek en, ett par eller många olika samarbetspartners. I regel finns det alltid en aktör som är direkt ansvarig och anlitad för att sköta planering och utförandet.

Underentreprenörerna ansvarar sedan för en viss del av projektet; det kan till exempel vara en enskild firma specialiserad på plattsättning. Det kan dessutom vara en mindre byggfirma som tar hand om flera byggmoment såsom snickeri, måleri eller big bag hämtning. Mark och anläggning är klassiska områden som de stora byggbolagen kontrakterar underentreprenader till.

Terminologi – kort beskrivning byggbegrepp

Byggsektorn omfattas av diverse termer som på olika sätt beskriver en uppgörelse mellan parter som på ett eller annat sätt är delaktiga i bygget. Det är viktigt att ha en god förståelse för begreppens innebörd då dessa används i formella dokument såsom avtal och kontrakt.

Vilken typ av upphandling det rör sig om handlar i korta drag om hur många leverantörer och underentreprenörer byggherren väljer att samarbete med.

Vad innebär ”byggherre”

Oavsett om det gäller ett omfattande nybygge, rivningsarbete eller markarbete finns det en byggherre högst upp i upphandlingen. Det är med andra ord en fysisk alternativt juridisk person som för egen räkning eller någon annan utför ett bestämt byggprojekt. En byggherre behövs i regel alltid när det gäller byggprojekt då det är denna part som har det största ansvaret för att projektet uppfyller kraven utifrån plan- och bygglagen.

Vad innebär totalentreprenad?

Här har ett byggföretag (kan vara av både stor och mindre storlek) anlitats för att driva ett fulländat byggprojekt. Det är då totalentreprenadens ansvar att säkerställa att diverse handlingar för bygget tas fram och att projektet fullföljs från dag ett till slutleverans. När exempelvis Oscar Properties ska bygga nya fastigheter anlitas i många fall en aktör som totalentreprenad. Ibland är det totalentreprenaden som sörjer för alla delar såsom arbetskraft och expertis medan det andra gånger anlitas underentreprenörer.

Det som är viktigt att känna till är att en uppgörelse med en totalentreprenad innebär att denne har det fulla ansvaret för projektet. Som beställare skrivs alltså endast ett kontrakt med en part, vilken är den valda totalentreprenören.

Vad innebär delad entreprenad?

Inom bygg talas det även om delad entreprenad, vilket innebär att byggherren eller beställaren tar ett större ansvar. Det är denna part som ingår flera avtal med olika entreprenörer i samband med ett byggprojekt. I dessa fall blir samtliga aktörer och leverantörer som ingår en form av sidoentreprenörer som arbetar parallellt, men aldrig i kontrakt med varandra.

Den här typen av upphandling är vanligt när beställaren önskar mer frihet och insikt i ett byggprojekt så som till exempel ett husbygge för privat ägo.

Vad är underentreprenör?

De stora byggbolagen samarbetar som oftast med diverse underleverantörer för att färdigställa ett bygge. När exempelvis Skanska får ett omfattande projekt på sitt bord kontrakteras i nästa led olika underentreprenörer för att utföra olika moment. Det kan vara en specialiserad anläggningsfirma som ska utföra allt markarbete, en egenföretagare som ansvarar för plattsättning och en VVS-firma till installation av värme- och ventilationssystem.

En underleverantör kan leverera samt få godkänd sin del av bygget innan hela entreprenaden blivit färdig. Här är det viktigt att förstå att underleverantören arbetar för den entreprenad som har beställt tjänsten och alltså inte direkt åt byggherre (eller beställare).

Renovering av badrum – Så funkar det

Majoriteten av alla människor vill ha det fint och modernt i sin bostad, men för att lyckas med detta kan det ibland krävas en större eller mindre renovering. Att renovera hemma är idag mycket vanligt, men hur projektet går till kan variera kraftigt beroende på omfattning, valet av inredning, önskemål på material och vilka funktioner eller tekniska lösningar man vill använda sig av.

Det första steget i en renovering innebär nästan alltid en kontakt med en professionell och seriös byggfirma. Många väljer att använda sig av experter från början till slut, medan andra vill utföra en del av renoveringen själv och därefter anlita hjälp där det behövs, t.ex. i samband med VVS eller el. Fördelen med totalentreprenad är att du som kund kan känna dig säker på att alla delar av projektet kommer att utföras med professionalism och att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Som privatperson har du även rätt att använda dig av ROT-avdraget för att sänka dina kostnader när du vill renovera badrummet.

En badrumsrenovering höjer värdet på bostaden

En badrumsrenovering kan utföras av många olika anledningar. Det kan handla om att du precis har köpt en bostad där badrummet inte ser ut som du har tänkt dig, men det kan också handla om att du har köpt en dyrare lägenhet på Östermalm och vill att den ska vara i toppskick hela vägen. Med en badrumsrenovering får du inte bara möjlighet att skapa ett badrum som du alltid har drömt om, utan du höjer också värdet på bostaden på ett mycket snyggt och praktiskt sätt.

När du kontaktar en byggfirma för en badrumsrenovering sker nästan alltid ett personligt hembesök. På så sätt kan hantverkarna titta på hur badrummet ser ut idag, höra mer om ditt projekt och se vilka förutsättningar som finns. Tillsammans pratar vi igenom dina önskemål för att därefter sätta ihop en offert som är tydlig och detaljerad. Du väljer själv om du vill gå vidare med offerten eller inte och när du är redo bokar vi in uppstarten på din renovering.

Så går en renovering av en lägenhet till

En renovering av ett badrum kan gå till på många olika sätt och främst beror det på omfattningen av renoveringen. I en nyare och mer modern lägenhet på Östermalm kanske det inte krävs lika stora förändringar som i ett äldre hus där inredning och kakel är äldre och behöver bytas ut för att kännas nytt och fräscht. Detta beror naturligtvis på den egna smaken och det är du som kund som väljer hur slutresultatet ska bli. När du bokar in en renovering av ditt badrum går vi tillsammans igenom projektets alla delar och sätter upp en tidsplan för när det beräknas vara klart. Du som kund kan själv välja hur mycket eller lite som du vill vara delaktig.

Vi ser till att ta med oss alla verktyg och maskiner som behövs för renoveringen och erbjuder hantverkare inom alla yrkesgrupper. På så sätt kan du känna dig trygg med att arbetet blir utfört inom utsatt tidsram och med ett professionellt resultat.

Inredning och material efter dina önskemål

Har du en lite dyrare lägenhet vill du säkerligen renovera och inreda den därefter och då krävs högkvalitativa material och inredning med hög standard. Vi kan arbeta med alla typer av material som t.ex. klinkers, marmor, sten, porslin och mycket mer. Du kan själv välja om du vill att vi hjälper dig med inköp av inredning eller om du hellre vill fixa detta själv och bara ta hjälp med installationen. Observera att du inte får utföra några installationer av el eller avloppsrör/vattenledningar på egen hand, eftersom detta alltid ska utföras av en utbildad och behörig hantverkare.

Det är viktigt att ditt badrum blir precis som du har tänkt dig och att du får just den kvalitet och standard som du är ute efter. Vi har många års erfarenhet av att renovera finare lägenheter på Östermalm och vet vikten av ett seriöst och trevligt bemötande från första kontakt till slutresultat. Vi erbjuder helhetslösningar för alla behov och hjälper dig även att ansöka om ROT-avdraget via Skatteverket.